Open modal from url

Description

Aqui va una prova bou! Prova les seguents urls: Amb aquesta amagarem el logo de la web dinamicament, utilitzarem el varlo de modal per seleccionar un element per ID. https://www.benzetta.com/javascript/open-modal-from-url#site-title Amb aquesta amagarem el menu de la web dinamicament, utilitzarem el varlo de modal per seleccionar un element per ID. https://www.benzetta.com/javascript/open-modal-from-url#menu

Code

/////////////////////////////////////////////// EDDIE CODE

// ON LOAD

window.onload = function() {
 
var url = document.URL
var modal = url.substring(url.indexOf("#")+1);
 
if (modal !== null) {
  
 // AQUI EL TEU CODE BOU
 setTimeout(function() { // IGNORA AQUES LINEA, ES UN DELAY 1 SEG
 
  document.getElementById(modal).style.display = "none"; // EL TEU CODE AQUI
  
 }, 1000); // IGNORA AQUES LINEA, ES UN DELAY 1 SEG
 
 
} 
 
}